O mnie

Jestem adiunktem w Instytucie Filozofii UŁ. W roku 2007 obroniłem pod kierunkiem prof. Adama Nowaczyka pracę doktorską zatytułowaną Eksplikacja i destrukcja pojęcia znaczenia wyrażeń w filozofii XX wieku. Specjal
izuję się w filozofii języka i filozofii umysłu. Od niedawna interesuję się również groznawstwem. Od 2008 roku jestem (wraz z Tomaszem Sieczkowskim) redaktorem naczelnym Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS. Od roku 2009 współpracuję z Ośrodkiem Badań Filozoficznych.